words can be like knives, they can cut you open

åter i sverige, åter i gamla vanor, åter i det som var och allt jag åkte ifrån för att bli av med. kämpar.

your words

on your mind:

author:
remember me;

e-mail (secret):

url:

your words:

Trackback
RSS 2.0